"Anything created by human beings is already in the great book of nature" (Antoni Gaudi)

Introductie

Architectenbureau ArchIdee biedt een compleet dienstenpakket aan m.b.t. bouwen en verbouwen waaronder:

  • Verzorgen van het bouwkundig-ontwerp, tekenwerkzaamheden en vergunningaanvragen
  • Het maken van benodigde kosten en investeringsramingen
  • Het vastleggen van technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden t.b.v. de prijsvorming, aanbesteding en contractvorming door het schrijven van bestekken op basis van STABU systematiek
  • Het verzorgen van de aannemersselectie en aanbesteding
  • Het verzorgen van directievoering (controle en bouwbegeleiding) tijdens uitvoeringsfase

Voor het gehele proces van ontwerp tot realisatie kunnen wij adviserend en coördinerend optreden t.a.v. technische aspecten en geldende wet- en regelgeving.

Wij zijn in staat om vergaand mee te denken aan wensen en functionaliteiten passend in de gegeven situatie. Ieder project benaderen we vanuit een oorspronkelijke gedachte waarbij we gebruik maken van onze ruime ervaring.

Wij zien het als onze verantwoording om aan de opdrachtgever duidelijk te maken dat het komen tot een goed gebouw een procesmatig gebeuren is. Ons doel is daarom niet alleen een fraai ontwerp op papier maar goede plannen met realiteitszin die de opdrachtgever zich eigen kan maken en die in de uitvoerings- en gebruiksfase hun kwaliteit bewijzen.